Franjo Krešimir Šenjuga, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:  “ZATEZNE KAMATE NA NAKNADU ŠTETE KOD UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI” dana 4.7.2019. godine

Franjo Krešimir Šenjuga, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “ZATEZNE KAMATE NA NAKNADU ŠTETE KOD UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI” dana 4.7.2019. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  30.05.2019. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Franjo Krešimir Šenjuga, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“ZATEZNE KAMATE NA NAKNADU ŠTETE KOD UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI”

dana  04.07.2019. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT

JU UNIVERZITET  U ZENICI