Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
20.07.2009. Mašinski fakultet u Zenici
Kandidat:
mr. sc. Amra Talić-Čikmiš
Mentor:
prof. dr. Suad Hasanbegović
Komisija za odbranu:
1. Dr.sc.Nermina Zaimović-Uzunović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik,
2. Dr.sc. Suad Hasanbegović, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu, mentor i član,
3. Dr.sc. Himzo Đukić, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru, član.
4. Dr. sc. Nedeljko Vukojević, docent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, zamjenski član

Naslov teme:
Prilog analizi naprezanja i deformacija u procesu izvlačenja pravouglih tijela

Rezime:
U radu je analizirano naponsko-deformacione stanje koje se javlja pri izvlačenju tijela pravouglog oblika poprečnog presjeka. Također, proučene su karakteristike koje utiču na proces izvlačenja. Izvedena je detaljna analiza naponskog stanja koje se javlja pri izvlačenju. Uspostavljen je originalni analitički model za izračunavanje sile izvlačenja na osnovu izvedene analize. Rezultati su potvrđeni numeričkom simulacijom procesa i eksperimentalnom verifikacijom rezultata.


Ključne riječi: duboko izvlačenje, pravougla tijela, naponi, deformacije


   početna stranica
webmaster