Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Konferencije u (su)organizaciji Univerziteta u Zenici
Naziv konferencije Organizator Službeni jezici Održavanje Više informacija
TMT- Trends in the Development Machinery and Associated Technologies - Mašinski fakultet
- UPC Barcelona (Španija)
- Uni. Bahcesehir Istanbul (Turska)
Engleski Svake godine
(od 1994)
Web stranica
Kvalitet - Mašinski fakultet
- University Erlangen Nuremberg (Njemačka)
- Asocijacija za kvalitet u BiH
BHS + Engleski Svake druge godine
(od 1997)
Web stranica
MNM - Metal and Non-metalic Materials - Fakultet za metalurgiju i materijale Engleski Svake druge godine
(od 1999)
Web stranica
Edukacija za budućnost - Pedagoški fakultet BHS + Engleski Svake godine
(od 2005)
Web stranica
BDC - Razvoj poslovanja - Ekonomski fakultet
- Centar za inovativnost i preduzetništvo
BHS + Engleski Svake godine
(od 2008)
Web stranica
Techno-Educa (Studentska konferencija) - Centar za inovativnost i preduzetništvo
- Univerzitet Istočno Sarajevo
BHS + Engleski Svake godine
(od 2008)
Web stranica
Identitet i globalizacija - Pravni fakultet BHS Svake godine
(od 2009)
Web stranica
Održavanje - Mašinski fakultet BHS + Engleski Svake druge godine
(od 2010)
Web stranica
EMFM - Environmental and Material Flow Management - Mašinski fakultet
- Technical Faculty in Bor, University of Belgrade (Srbija)
- Environmental Campus Birkenfeld, University of Applied Sciences Trier (Njemačka)
Engleski Svake godine
(od 2010)
Web stranica
Jahorinski poslovni dani preduzetništva i inovacija u turizmu (JPD) - Univerzitet Istočno Sarajevo
- Centar za inovativnost i preduzetništvo
BHS Svake godine
(od 2012)
Web stranica
SESTRINSTVO JUČER, DANAS I SUTRA - Zdravstveni fakultet BHS + Engleski Svake druge godine
(od 2013)
Web stranica

Informacije o drugim konferencijama >>


   početna stranica
webmaster