Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  "TECHNO-EDUCA 2012"

Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici i BSC Vlade Zeničko-dobojskog kantona su organizatori ŠESTE studentske konferencije TECHNO-EDUCA 2012 pod naslovom PREDUZETNIČKIM IDEJAMA KA LJEPŠOJ BUDUĆNOSTI koja će se održati u dane 7. i 8. novembra 2012. godine na Univerzitetu u Zenici.
Živimo u vremenu kada se tržište rada nalazi u svojevrsnoj tranziciji. Osnovno obilježje tranzitivnog procesa je usmjereno na odstupanje od klasičnog poimanja u kojem je dovoljno da menadžeri posjeduju reproduktivna znanja i ljudske, konceptualne i tehničke vještine. Tržište rada današnjice oslanja se sve više na više nivoe vještina i transverzalne kompetencije. Stoga bi visoko obrazovanje trebalo obučiti studente naprednim znanjima, vještinama i kompetencijama koje su potrebne u njihovim profesionalnim životima. Mogućnost zaposlenja pojedinca u potpunosti će zavisiti od njegovih mogućnosti na tržištu rada koje se konstantno mijenja. Temeljem ovih kriterija koncipirana je konferencija Techno-Educa 2012.koja će omogućiti studentima tehničkih, ekonomskih i drugih srodnih fakulteta da pokažu svoje preduzetničke ideje i tako se na najbolji način predstave tržištu rada.

Tematika konferencije

Studentska konferencija TECHNO-EDUCA 2012. sa temom "PREDUZETNIČKIM IDEJAMA KA LJEPŠOJ BUDUĆNOSTI" je koncentrisana na stručnu pomoć privrednicima iz sektora kako velikih privrednih sistema, tako i malih i srednjih preduzeća (MSP). Ona treba da pomognu privrednicima u prevazilaženju ozbiljnog, kako tehnološkog tako i ekonomskog zaostajanja koji je nastao kao rezultat više od decenijskog odsustva iz propulzivnog razvoja metaloprerađivačkih, drvoprerađivačkih i drugih tehnologija, trendova i pravaca. KONFERENCIJA JE NAMJENJENA STUDENTIMA TEHNIČKIH, EKONOMSKIH I DRUGIH FAKULTETA TE SVIM DRUGIM KOJI SVOJIM RAZMIŠLJANJIMA STREME EKONOMSKOM PROSPERITETU ZAJEDNICE.

TECHNO-EDUCA 2012. će se održavati u Svečanoj Sali Fakulteta za metalurgiju i materijale prema slijedećem rasporedu:

07.11.2012:

 • Okrugli sto: Organizacija doktorskih studija na univerzitetima - stanje i perspektive. Planirano je da se ovaj okrugli sto održi u vremenu 14,00 -18,00 h uz nekoliko uvodnih referata i nakon toga diskusiju učesnika. (Čitaonica Metalurškog instituta UNZE odnosno Multimedijalni centar CIP UNZE).
08.11.2012:
 • Konferencija:
  Izlaganja studenata 11,00 -13,00 h i 14,00-18,00 h:
  Prezentacije radova studenata i nastavnika tehničkih, ekonomskih i drugih fakulteta sa prostora ex-SFRJ i šire koji su rezultat određenih naučno-istraživačkih i stručnih projekata kao i seminarskih, diplomskih, magistarskih i dr. istraživanja a koji obrađuju savremene tehnologije od interesa za biznis (poster ili oralne prezentacije).
  Prezentacije mogu biti oralne ili poster.
  Tokom konferencije moguće je organzovati posjetu i razgovore u Poslovnoj zoni PC 96 Vitez (proizvodni pogoni FIS i Economic Vitez) te Poslovnoj zoni Zenica 1 (biće organizovano u skladu sa željama učesnika).
Pozivamo studente i nastavnike visokoškolskih i naučno-istraživačkih institucija sa prostora regije Jugoistočne Evrope i šire da na jednoj specifičnoj konferenciji pokažu rezultate svog zajedničkog naučnog i stručnog rada koji ima širi interes.

Biće prihvaćeni samo radovi koji obavezno imaju učešće studenata i to kao prvopotpisanih autora radova i kao izlagača radova.

Uz seminar i konfrenciju biće štampan Zbornik radova (ili apstrakta) a kompletni radovi u elektronskoj formi (pisani + CD materijal). Učesnici konferencije sa radovima su oslobođeni plaćanja kotizacije.


Prijava radova

Radove možete poslati u elektronskoj formi na CD-u U WORD I PDF formatu na adresu:
UNIVERZITET U ZENICI
- Za Techno-Educa 2012 -
Fakultetska 3
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Obim rada je do 10 stranica. Font Arial 11 pt, naslovi 14 pt, podaci o autorima 12 pt. Sve margine uzeti po 2,5 cm. Apstrakti radova trebaju biti napisani obima do jedne A4 stranice zajedno sa podacima o autorima radova i naslovom rada.
Radovi se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom, srpskom, slovenačkom, makedonskom ili crnogorskom jeziku te opciono na engleskom jeziku.
Konačni radovi se dostavljaju do 05. novembra 2012. godine a prethodnu prijavu radova (naslov i autore) potrebno je izvršiti do 20. oktobra 2012. godine na adrese:
iplancic@mf.unze.ba
, dzenan.kulovic@gmail.com, mirza.oruc@gmail.com ili sanja.prodanovicc@gmail.com

Informacije

Sve informacije o konferenciji možete dobiti u elektronskoj formi ili na telefon od članova Organizacijskog odbora:
V. asistent Mr. Ibrahim Plančić, MF UNZE (iplancic@yahoo.com ; tel. 032 449 120)
V. asistent Mr. Mirza Oruč, CIP UNZE (mirza.oruc@gmail.com ; tel. 032 449 145)
V. asistent Mr. Dženan Kulović, CIP UNZE (dzenan.kulovic@gmail.com ; tel. 032 449 145)
asistent Sanja Prodanović, dipl.oec., CIP UNZE (sanja.prodanovicc@gmail.com)
POZIV ZA AUTORE RADOVA
Download PDF (640 kB)
 

UNIVERZITET U ZENICI
Centar za inovativnost i preduzetništvo

U saradnji sa:
Business Start-Up Centar Zenica

Organizuju Šestu studentsku konferenciju

"TECHNO-EDUCA 2012"

Tema: PREDUZETNIČKIM IDEJAMA KA LJEPŠOJ BUDUĆNOSTI

07-08. novembar 2012. u Zenici

 

Organizacijski odbor
 • Prof. dr Darko Petković, predsjednik, CIP UNZE
 • Mr Đenana Čolaković, BSC Vlade ZE-DO kantona
 • V. asistent Mr. Ibrahim Plančić, sekretar, CIP UNZE
 • Sanja Prodanović, dipl.oec. , sekretar, CIP UNZE
 • Doc. dr Sabahudin Jašarević, CIP UNZE
 • Doc. dr Ismar Alagić, CIP UNZE
 • Doc. dr Samir Lemeš, CIP UNZE
 • Doc. dr Malik Čabaravdić, CIP UNZE
 • V. asistent Mr. Dženan Kulović, CIP UNZE
 • V.asistent Mr. Mirza Oruč, CIP UNZE
 • Amir Abazović, Ministarstvo privrede ZDK
 • Mr. Fuad Klisura, Institut za privredno inženjerstvo Zenica
 • Lamija Subašić, prof., CIP UNZE
Naučni odbor konferencije:
 • Prof.Dr Sabahudin Ekinović, rektor, Uni. u Zenici, predsjednik
 • Prof.Dr Stanko Stanić, rektor, Univerzitet u Banjoj Luci
 • Prof.Dr Sead Pašić, rektor, Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar
 • Prof.Dr Neda Bokan, prorektor, Univerzitet u Beogradu
 • Prof.Dr Darko Petković, prorektor, Univerzitet u Zenici
 • Prof.Dr Hazim Bašić, prorektor, Univerzitet u Sarajevu
 • Prof.Dr Radoslav Grujić, prorektor, Uni. u Istočnom Sarajevu
 • Prof.Dr Gianni Guerra, I3P Incubator, PolitecnicoTorino, Italija
 • Prof.Dr Peter Schulte, Direktor IEP, Gelsenkirchen, Njemačka
 • Prof.Dr Arjeta Troshani, dekan EF Uni. u Skadru, Albanija
 • Prof.Dr Nagib Neimarlija, dekan MF. Univerziteta u Zenici
 • Prof.Dr Ilija Ćosić, dekan FTN Univerziteta Novi Sad
 • Prof.Dr Sulejman Muhamedagić, dekan FMM UNZE
 • Prof.Dr Kemal Delijić, dekan MTF Uni. CG u Podgorici
 • Prof.Dr Nikola Gluhović, dekan EF, Uni. Ist.Sarajevo
 • Prof.Dr Milorad Jovović, dekan EF Uni. Crne Gore, Podgorica
 • Prof.Dr Tatjana Stanovčić, dekan FHT u Kotoru, UNCG
 • Prof..Dr Nedim Hodžić, prodekan MF, Univerziteta u Zenici
 • Prof.Dr Šefket Goletić, prodekan MF Univerziteta u Zenici
 • Prof.Dr Slavko Dolinšek, Direktor Inovacijskog instituta, Uni.Lj
 • Prof.Dr Marina Dabić, EF, Sveučilište Zagreb
 • Prof.Dr Želimir Dulčić, Ekonomski fakultet, Sveučilište Split
 • Prof.Dr Snježana Rezić, FSR, Sveučilište Mostar
 • Prof.Dr Rade Polekonakovik, MF, Univerzitet Skopje
 • Prof.Dr Michael Graef, FPA, Uni. Worms, Njemačka
 • Prof.Dr Živan Živković, TF Bor, UB, Srbija
 • Prof.Dr Zvonimir Guzović, FSB, Sveučilište Zagreb,Hrvatska
 • Prof.Dr Borut Kosec, TMF, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Prof.Dr Stefano Tornincasa, I3P, PolitecnicoTorino, Italija
 • Prof.Dr Mladen Ječemenica, Telemark Uni., Norveška
 • prof..Dr Aleksa Vučetić, prodekan FHT, UNI CG
 • Prof.Dr Dragana Živković, prodekan,TF Bor, UB, Srbija
 • Doc.Dr Sanja Bauk, prodekan FP u Kotoru, UNI CG
 • Doc.Dr Marinko Aleksić, FP u Kotoru, UNI CG
 • prof.Dr Jovo Ateljević, EF, UNI Banja Luka
 • Prof.Dr Dražena Gašpar, EF, Sveučilište Mostar
 • Prof.Dr Dragana Živković, TF Bor, UB, Srbija

Počasni odbor

 • Mr sc. Fikret Plevljak, Premijer Zeničko-Dobojskog kantona (ZDK)
 • Dr sc. Sanjin Halimović, Ministar preduzetništva, razvoja i obrta Vlade FBIH
 • Gosp. Mirko Trifunović dipl.ing., Ministar obrazovanja, nauke, kulture u sporta, Vlada ZDK
 • Mr sc. Raif Seferović, Ministar prostornog planiranja i ekologije u Vladi ZDK


   početna stranica
webmaster