Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
13.06.2009. Ekonomski fakultet
Kandidat:
mr. sc. Božo Vukoja
Mentor:
prof. dr. Kadrija Hodžić
Komisija za odbranu:
1. Dr. sc. Želimir Dulčić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, predsjednik
2. Dr. sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, mentor i član
3. Dr. sc. Halid Kurtović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, komentor i član
4. Dr. sc. Dževad Zečić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član
5. Dr. sc. Darko Petković, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član

Naslov teme:
Uloga turizma u ekonomskom razvoju hercegovačke ekonomske regije

Rezime:
Hercegovina predstavlja izuzetno zanimljivu turističku vrijednost Bosne i Hercegovine što je rezultat njenog geografskog položaja ,izuzetnih netaknutih prirodnih ljepota ,kulturno povijesnih vrijednosti i pogodnih klimatskih uvjeta .Ovo je područje ukrštanja različitih kultura, regija i tradicija, što daje dodatnu vrijednost kreiranju specifičnog turističkog proizvoda i obogaćuje turističku ponudu. Isto tako , Hercegovina kao jedna od pet ekonomskih regija ima najveći turistički promet što je rezultat pripadnosti primorskog dijela zemlje i Međugorja kao najznačajnijeg centra vjerskog turizma u ovom dijelu Evrope ovoj ekonomskoj regiji. Zahvaljujući navedenom kao i ostalim turističkim vrijednostima ovog dijela zemlje uz primjenu određenih sredstava namijenjenih za animiranje turističke tražnje može se značajno utjecati na bolju valorizaciju ove privredne grane kako u zemlji tako i van njenih granica. U skladu s svjetskim trendovima na domaćem i inozemnom tržištu uz poštivanje regionalne specifičnosti, ovdje se turizam razvija se kroz različite oblike selektivnog turizma : kulturni, planinski, religiozni, ekoturizam, avanturistički, primorski, zdravstveni i druge oblike turizma. Nakon što je u ekonomskoj Strategiji razvitka regije Hercegovina turizam postavljen kao Strateški cilj zavređuje da se kroz istraživanje, analiziranje i prijedlog mjera, programa i projekata razvija kroz planiran i održiv razvoj osiguravajući nova radna mjesta, povećanje društvenog proizvoda, izvoz na vlastitom pragu te druge ekonomske efekte u zemlji. U radu se sagledavaju svi relevantni faktori koji utječu na optimalno korištenje prirodnih i stvorenih vrijednosti u cilju multiplikacije ekonomskih efekata i bolje efikasnosti privrede u cjelini. Rezultati provedenih istraživanja su pokazali da raznolik i ekološki očuvan prostor predstavlja značajan turistički resurs za nastup na međunarodnom turističkom tržištu. Ovo posebno dolazi do izražaja kada se promatraju trendovi u svijetskom turizmu koji upućuju na tendenciju rasta potražnje za prirodnim, očuvanim prostorima i zdravim načinom života.

Ključne riječi: Turizam, regija, ekonomski razvoj, turistička destinacija, valorizacija, turistički potencijali, kulturni turizam ,ekologija, strateško planiranje, ekonomski efekti.


   početna stranica
webmaster