Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
02.11.2013. godine, Mašinski fakultet u Zenici
Kandidat:
Radoje Karadžić
Mentori:
prof. dr. Darko Petković i komentor doc. dr. Muharem Šabić
Komisija za odbranu:prof. dr. Safet Brdarević, v. prof. dr. Darko Petković, doc.  dr. Muharem Šabić, v. prof. Antunović Darko, Doc. Sabahudin Jašarević


Naslov teme: Prilaz unapređenju  održavanja vazduhoplova  primjenom  koncepcije  održavanja prema  stanju

Istraživanje prezentovano u ovom radu nastoji postaviti bitne osnove važne za proučavanje održavanja vazduhoplova,u periodu njihove starosti, primjenom koncepcije prema stanju.
Kreiran je prilaz postavljanju optimalnog modela održavanja prema stanju vazduhoplova u cilju unapređenja njihovog održavanja, uzimajući u obzir specifičnosti vazduhoplova u periodu njihove starosti, uslova i mogućnosti održavanja u vazduhoplovstvima malih zemalja.
Prilikom postavljanja modela napravljen je uravnotežen pristup po dubini i širini u tri paralelna smjera analize.
Na osnovu provedenih istraživanja i izvedenih analiza u cilju racionalizacije upravljanja održavanjem kreiran je novi model koji se sastoji iz  tri grane.
Prva grana predstavlja definisanje metodologija primjene tehničke dijagnostike u cilju održavanja prema stanju,na osnovu identifikacije neophodnih informacija za utvrđivanje stanja vazduhoplova. Definisane su faze metodologija za primjenu različitih metoda tehničke dijagnostike u cilju validne osjene stanja vazduhoplova i njihovih sistema.
Druga grana predstavljadefinisanje metodologija obezbjeđenja resursa.Definisana su globalna pravila u vidu metodologija za upravljanje obimom radova na vazduhoplovnim sistemima, u cilju odobravanja novog resursa.
Uvođenjem algoritma resursa vazduhoplovnih motora baziranog na realnim ciklusima totalnog opterećenja, umjesto časovnog roka rada, omogućava se produženje resursa motora uz održavanje iste margine sigurnosti, validna procjena ostatka korisnog resursa i znatno smanjenje troškova održavanja.
Primjenom predloženog distribuiranog ekspertnog sistema, povećala bi se efikasnost praćenja stanja sistema, što omogućava sveobuhvatnu i brzu pripremu svih elemenata održavanja, čime se stvaraju uslovi za očuvanjeefektivnosti i uštede u utrošku rezervnih dijelova.
Treća grana predstavlja projektovanje informacionog sistema za održavanje vazduhoplova. Projektovani Informacioni sistem, potreban je uslov za postavljenje novog modela za održavanje vazduhoplova.
Model izveden iz navedene tri grane predstavlja model kombinovanog održavanja prema stanju sa predlozima: organizacije dijagnostičkog održavanja prema stanju; organizacije sistema za održavanje; strukture modula  za  upravljanje održavanjem; održavanja vazduhoplova sa aspekta kvaliteta.
Primjenom predloženog modela, očekuje se povećanje efikasnosti praćenja stanja sistema, što će omogućiti sveobuhvatnu i brzu pripremu elemenata održavanja, čime se stvaraju uslovi za maksimalno iskorišćenje individualnih tehničkih mogućnosti vazduhoplovnih sistema, uz očuvanje sigurnosti funkcionisanja.
Model održavanja postavljen na bazi tehničke dijagnostike, TQM koncepta i integrisan u informacioni sistem održavanja, obezbjeđuje očuvanjeefektivnosti, uštedu troškova, racionalizaciju akcija održavanja.

Ključne riječi:    tehnički sistem, vazduhoplov, održavanje, koncepcija održavanja prema stanju, model, stalnapoboljšanja


   početna stranica
webmaster