Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Najave odbrana doktorskih disertacija na Univerzitet u Zenici

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 30.12.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

  mr.sc. Alma Žiga, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:  

"UTICAJ KONTAKTNIH, PROMJENLJIVIH NAPREZANJA NA IZDRŽLJIVOST NOSEĆIH VALJAKA OD ČELIČNOG LIVA NA ROTACIONIM PEĆIMA"

  dana 9.2.2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

REKTORAT

JU UNIVERZITET U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 26.11.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

  mr.sc. Belma Fakić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:  

"MODIFIKACIJA SADRŽAJA KROMA, NIKLA I ALUMINIJA U RECIPITACIONO OJAČANOM ČELIKU 17-7PH NAMIJENJENOG ZA PROIZVODNJU KOMPONENTI AUTOMOBILSKIH MOTORA "

  dana 29.12.2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

REKTORAT

JU UNIVERZITET U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 28.10.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

 

mr.sc. Edin Begović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

"PRILOG ANALIZI TEHNOLOŠKIH, TRIBOLOŠKO-MEHANIČKIH I EKSPLOATACIONIH KARAKTERISTIKA BIJELOG SLOJA GENERISANOG POSTUPKOM MAŠINSKE OBRADE ČELIČNIH MATERIJALA "

 

dana 05.12.2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se   pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT

JU UNIVERZITET U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 28.10.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

 

mr.sc. Edin Terzić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

"RAZVOJ PROTOTIPA APARATURE ZA KALIBRACIJE KONTAKTNIH SENZORA ZA MJERENJE TEMPERATURA POVRŠINE "

 

dana 04.12.2015. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT

JU UNIVERZITET U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 30.09.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću: :

O B A V I J E S T

mr.sc. Jozo Bejić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA U FUNKCIJI RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI "

dana 14.11.2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici
REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 01.07.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T
mr.sc. Jozo Bejić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA U FUNKCIJI RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI "

dana 05.09.2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici
REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 29.04.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Nevzet Merdić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"RAZVOJ NOVE KLASE PORTLAND KOMPOZITNIH CEMENATA U TVORNICI CEMENTA KAKANJ "

dana 05.06.2015. godine s početkom u 12,00 sati u sali broj 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.03.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Šejla Džanan, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"POVEZANOST SOCIJALNE KOMPETENCIJE OBRAZOVNIH MENADŽERA SA STEPENOM ZADOVOLJSTVA UPOSLENIKA U OBRAZOVANJU "

dana 29.04.2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.03.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Saša Mitrić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"MARKETING BEZBJEDNOSNIH AGENCIJA U BOSNI I HERCEGOVINI"

dana 20.05.2015. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 25.02.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Senad Alić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„PRILOG POBOLJŠANJU ODRŽAVANJA PROCESNIH VENTILATORA IZBOROM OPTIMALNE STRATEGIJE ODRŽAVANJA"

dana 11.04.2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.01.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Amina Pehlić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„JEZIK ALIJE NAMETKA"

dana 04.03.2015. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


UNIVERZITET U ZENICI
VIJEĆE INTERDISCIPLINARNOG POSTDIPLOMSKOG
MAGISTARSKOG STUDIJA
„SAVREMENE TENDENCIJE ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA“

 

OBJAVLJUJE

Da će kandidat GORDANA ALIHODŽIĆ,profesor raz.nast., javno braniti magistarski rad pod naslovom

„KONCEPT NOVE ŠKOLE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE NASTAVNIKA“

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 24.12.2014.godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u Rektoratu Univerziteta u Zenici – Odjeljenje općih poslova Univerziteta.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


UNIVERZITET U ZENICI
VIJEĆE INTERDISCIPLINARNOG POSTDIPLOMSKOG
MAGISTARSKOG STUDIJA
„SAVREMENE TENDENCIJE ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA“

 

OBJAVLJUJE

Da će kandidat SEVIMKA DRINIĆ,dipl.psiholog, javno braniti magistarski rad pod naslovom

„POVEZANOST ETNIČKE DISTANCE KOD UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA I NJIHOVIH RODITELJA“

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 15.12.2014.godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u Rektoratu Univerziteta u Zenici – Odjeljenje općih poslova Univerziteta.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.11.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Aida Mulalić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ZAŠTITA NOVČANIH POTRAŽIVANJA U USLOVIMA DEPRECIJACIJE NOVCA “

dana 10.01.2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.11.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Ivica Buljeta, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„MODEL DINAMIKE TERMAL/TEMPORAL PARAMETARA VOĐENJA LIJEVANJA I FORMIRANJE PROFILA TERMIČKIH NAPREZANJA AlMgSi-TRUPACA “

dana 29.12.2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 29.10.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Edin Taso, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„DUE DILIGENCE – PROCJENA SOLVENTNOSTI I VRIJEDNOSTI OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA“

dana 17.12.2014. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 01. oktobra 2014. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. ALAUDIN BRKIĆ, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„POSEBNO VLASNIČKO PRAVO NA LEASINGU POKRETNIH STVARI“

dana 01. novembra 2014. godine sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta broj 1., Zenica.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Fakultetska broj 1., Zenica

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 01.10.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Raif Seferović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„PRILOG ODREĐIVANJU STABILNOSTI PILNOG DISKA VELIKIH DIMENZIJA“

dana 11.11.2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 16.07.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Maša Alijević, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Demokratski ciljevi i dostignuti nivo reforme pravosuđa u BiH“

dana 04.09.2014. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 16.07.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Senad Ljuca, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Antibiotska profilaksa cefalosporinima kod nekompliciranih upala slijepog crijeva odraslih“

dana 19.09.2014. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 16.07.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Nusret Imamović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ISTRAŽIVANJE PRINOSA BIPLINA U PROCESU ANAEROBNE DIGESTIJE ČVRSTOG OTPADA IZ MESNE INDUSTRIJE“

dana 06.09.2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 16.07.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Fuad Klisura, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„PRILOG ODREĐIVANJU EFIKASNOSTI RADA SISTEMA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA U CILJU POBOLJŠANJA ODRŽAVANJA MOTORNIH VOZILA“

dana 03.09.2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 18.06.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Jasminka Serdarević-Durmišević, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„JATROGENI UZROCI ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE UZROČNIKA INFEKCIJA MOKRAĆNOG SISTEMA KOD DJECE“

dana 23.07.2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 18.06.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Ibrahim Plančić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ISTRAŽIVANJE UTICAJNIH PARAMETARA NA KVALITET METALNIH IZRADAKA DOBIJENIH POSTUPKOM ISTOSMJERNOG HLADNOG ROTACIONOG ISTISKIVANJA“

dana 21.07.2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 30.04.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Emir Čabrić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ZNAČAJ KONCEPTA DNEVNE HIRURGIJE KATARAKTE“

dana 09.06.2014. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 26.03.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću


O B A V I J E S T


Mr.sc. Nafija Šehić-Mušić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"PRILOG RAZVOJU I PRIMJENI ENERGETSKIH INDIKATORA KAO INSTRUMENATA OKOLINSKOG UPRAVLJANJA U METALSKOM SEKTORU BOSNE I HERCEGOVINE"

Dana, 07.05.2014 godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.02.2014. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. SEAD TALOVIĆ, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA KONKURENTNOST EKONOMIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA FOKUSOM NA BIZNIS SEKTOR“

dana 09.04.2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 18.12.2013.godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr. sc.   ANTO  LEDIĆ, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„KONCEPT  MENADŽMENTA  U  ODNOSIMA  BRAČNIH  PARTNERA  S  CILJEM  POBOLJŠANJA  ŽIVOTA  OBITELJI“

dana 22. 01. 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta u Zenici.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom u Sekretarijatu Fakulteta.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 06.11.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. AIDA TARABAR, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„JEZIČKA KOMPONENTA CLIL-a NA UNIVERZITETSKOM NIVOU“

dana 13.12.2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta broj 1, Zenica
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 06.11.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. NEZIR HALILOVIĆ, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„DOPRINOS INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA KVALITETU OBRAZOVNIH PROCESA U NASTAVI“

dana 11.12.2013. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta broj 1, Zenica
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 06.11.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. SEDŽAD MILANOVIĆ, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„KRIVIČNOPRAVNI I PENOLOŠKI POLOŽAJ UČINILACA KRIVIČNIH DJELA SA BITNO SMANJENOM URAČUNLJiVOSTI U BIH, SA POSEBNIM OSVRTOM NA FBIH U PERIODU 2003.-2009. GODINE“

dana 09.12.2013. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta broj 1, Zenica
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 25.09.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Faruk Unkić iz Tešnja, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„PERSPEKTIVE RAZVOJA ELEKTRONSKE TRGOVINE U BOSNI I HERCEGOVINI “

dana 14.11.2013. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 25.09.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Radoje Karadžić iz Nikšića, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„PRILAZ UNAPREĐENJU ODRŽAVANJA VAZDUHOPLOVA PRIMJENOM KONCEPCIJE ODRŽAVANJA PREMA STANJU “

dana 02.11.2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 25.09.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Ognjen Ridžić iz Sarajeva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„UNAPREĐENJE KLJUČNIH PERFORMANSI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KREIRANJEM I PRIMJENOM MODELA INOVATIVNOG MENADŽMENTA “

dana 07.11.2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 25.09.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Safet Agović iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„UTICAJ CARINSKIH I NECARISNKIH MJERA EVROPSKE UNIJE NA VANJSKU TRGOVINU I KONKURENTNOST BOSNE I HERCEGOVINE U PROCESU NJENOG PRIDRUŽIVANJA EU “

dana 01.11.2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 17.07.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Hajrudin Hadžidedić iz Odžaka, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„MENADŽMENT INOVACIJA U FUNKCIJI POSLOVNE USPJEŠNOSTI ORGANIZACIJA U TURISTIČKOJ INDUSTRIJI BOSNE I HERCEGOVINE “

dana 05.09.2013. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.06.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Harun Hodžić iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„KLINIČKI ZNAČAJ PROGNOSTIČKIH FAKTORA U KARCINOMU BUBREŽNOG PARENHIMA I MOGUĆNOSTI PREDIKCIJE ISHODA LIJEČENJA “

dana 30.08.2013. godine s početkom u 11,00 sati na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 29.05.2013. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Milenko Rimac iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA EKSPLOATACIONIH OSOBINA SUPERLEGURE NA BAZI ŽELJEZA A 286 NANOŠENJEM METALNIH PREVLAKA NiCrAIY POSTUPKOM HVOF DIAMOND JET “

dana 05.07.2013. godine s početkom u 11,00 sati u sali broj 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 31.10.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću::

O B A V I J E S T

Mr.sc. Dubravka Bošnjak iz Sarajeva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„SAVREMENI MODELI PROCJENE FINANSIJSKE POZICIJE PREDUZEĆA I MOGUĆA PRIMJENA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE “

dana 15.01.2013. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 05.12.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Adnan Mahmutović iz Sarajeva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„JAČANJE DEMOKRATSKOG LEGITIMITETA U INSTITUCIONALNOJ ARHITEKTURI EVROPSKE UNIJE “

dana 10.01.2013. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 05.12.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Mersija Kasumović iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ISTRAŽIVANJE KORELACIJE EKSPRESIJE TIMP-1 I MMP-1 GENA I NEKIH SPECIFIČNIH BIOMARKERA KOD PACIJENATA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM “

dana 10.01.2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 31.10.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću::

O B A V I J E S T

Mr.sc. Almir Huskanović iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ANALIZA SPOSOBNOSTI STUDENATA U SHVATANJU POJMA GRANIČNE VRIJEDNOSTI FUNKCIJE I NJEGOVOG ZNAČAJA U TEORIJI MATEMATIČKE ANALIZE “

dana 06.12.2012. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 31.10.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću::

O B A V I J E S T

Mr.sc. Edin Arnaut iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„UTICAJ GLOBALIZACIJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA NA RAZVOJ TURIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI “

dana 06.12.2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 31.10.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću::

O B A V I J E S T

Mr.sc. Predrag Hegeduš iz Tuzle, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„PEDAGOŠKO-UMJETNIČKI POKRET BAUHAUS (1919-1933) I NJEGOV ZNAČAJ U SVIJETU SUVREMENIH DIDAKTIČKO-METODIČKIH PARADIGMI “

dana 06.12.2012. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 31.10.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću::

O B A V I J E S T

Mr.sc. Edin Selimović iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„ZNAČAJ PREVENCIJE ANKSIOZNOSTI I BOLA KOD ORALNO HIRURŠKOG ZAHVATA I NJIHOV UTJECAJ NA VITALNE PARAMETRE “

dana 05.12.2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 05.09.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Dubravko Grgić iz Zagreba, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"USPOSTAVLJANJE NOVOG MODELA NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE IZ OSNOVA AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI"

dana 08.10.2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 27.06.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću::

O B A V I J E S T

Mr.sc. Nezir Pivić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"ULOGA I POSTUPANJE TUŽIOCA U KRIVIČNOM POSTUPKU"

dana 30. jula . 2012. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, ulica Travnička cesta broj 1., Zenica.
Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Fakultetska broj 1., Zenica.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 30.05.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću::

O B A V I J E S T

Mr.sc. Asim Gradinčić iz Karaule-Travnik, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"IZDRŽLJIVOST BENTONITNOG KALUPA PRIMJENOM MODELA AKTIVNOG EKSPERIMENTA I SIMULACIJA STANJA PRIJE LIVENJA SIVOG LIVA"

dana 06.07.2012. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 25.01.2012. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. DIJANA HUSAKOVIĆ iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAO STRATEGIJA POSTIZANJA KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI"

dana 03.03.2012. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 13.07.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. FUAD HADŽIKADUNIĆ iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"PRILOG RAZVOJU METODE VIBRORELAKSACIJE ZAOSTALIH NAPONA NA PROSTORNOM MODELU ZAVARENE ČELIČNE GREDE"

dana 06.09.2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 22.06.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. AMNA ĆATIĆ iz Sarajeva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"TRANSFORMACIJA MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA I-III RAZREDA DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE POD UTICAJEM REDOVNE I PROGRAMIRANE NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA"

dana 20.09.2011. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 22.06.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. ENVER ĐIDIĆ iz Novog Travnika, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"PRILOG ODREĐIVANJU TERMODINAMIČKIH OSOBINA REALNIH FLUIDA IZ BRZINE PROSTIRANJA ZVUKA"

dana 10.09.2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 25.05.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. MERLINA KALAJDŽIJA-CERO iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"PLUĆNA EMBOLIJA U RANOM POSTOPERATIVNOM PERIODU-FAKTORI RIZIKA"

dana 06.07.2011. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 25.05.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. EDINA SOLAK iz Sarajeva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"RASPRAVE O JEZIKU U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU OD 1850-1914. GODINE"

dana 15.07.2011. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.


UNIVERZITET U ZENICI
VIJEĆE INTERDISCIPLINARNOG POSTDIPLOMSKOG MAGISTARSKOG STUDIJA "SAVREMENE TENDENCIJE ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVENIM I HUMANISTIČKIM ZNANOSTIMA"

OBJAVLJUJE

Da će kandidat DANIJELA HAMZIĆ, diplomirani psiholog, iz Zenice, javno braniti magistarski rad pod naslovom

"POVEZANOST KONSTRUKATA SAMOPOŠTOVANJA I PERCEPCIJE SOCIJALNE PODRŠKE NA PONAŠANJA KOJA ODREĐUJU AKTIVNO TRAŽENJE POSLA"

Javna odbrana magistarskog rada će se održati 15.06.2011. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom u Rektoratu Univerziteta u Zenici - Odjeljenje općih poslova Univerziteta.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 07.04.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. ADNAN MUJKANOVIĆ iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"DEFINISANJE USLOVA SINTEZE AMORFNOG SiO2, PUNILA ZA GUMU, PRECIPITACIJOM IZ RASTVORA Na-METASILIKATA"

dana 09.05.2011. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 07.04.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. NEBOJŠA VASIĆ iz Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"IMPLEMENTACIJA SAVREMENIH MODELA UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U PREDŠKOLSKOM I RANOM ŠKOLSKOM DOBU"

dana 11.05.2011. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 07.04.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. EDIN RAMIĆ iz mjesta Šeher, oćina Osmaci javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"PERSPEKTIVE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE"

dana 11.05.2011. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, pred Komisijom u sastavu:
1. Dr. sc. Azra Hadžiahmetović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast:"Ekonomska teorija i politika", predsjednik;
2. Dr. sc. Zorica Vasiljević, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, naučna oblast:"Troškovi i kalkulacije", mentor i član;
3. Dr.sc. Hasan Mahmutović, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Ekonomska teorija i politika", komentor, član;
4. Dr. sc. Dževad Zečić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:"Kvantitativna ekonomija", član;
5. Dr. sc. Jasmin Halebić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast:"Ekonomska teorija i politika", član.
ZAMJENIK ČLANA: Dr. sc. Halid Kurtović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Ekonomska teorija i politika".

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 05.01.2011. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Raza Sunulahpašić, iz mjesta Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"OPTIMIZACIJA MEHANIČKIH I STRUKTURNIH OSOBINA SUPERLEGURE NIMONIC 80A NAMIJENJENE ZA RAD NA POVIŠENIM TEMPERATURAMA U AUTOINDUSTRIJI"

dana 07.02.2011. godine s početkom u 11,00 sati u sali broj 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Ul. Travnička cesta broj 1, Zenica.
Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.


UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET U Z E N I C I

O B J A V LJ U J E

JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR SC. Almira Alihodžića POD NASLOVOM:

"ANALIZA INVESTIRANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I KREIRANJE OPTIMALNOG PORTFOLIA"

Pred Komisijom u sastavu:
1. Dr.sc. Dževad Zečić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Kvantitatvna ekonomija", predsjednik,
2. Dr.sc. Dejan Erić, redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansiranje, naučna oblast: "Finansije", mentor i član,
3. Dr. sc. Željko Rička, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Finansije", član.
Zamjenik člana:
1. Dr.sc. Reuf Kapić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naučna oblast: "Računovodstvo".

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 28.09. 2010. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.


UNIVERZITET U ZENICI
FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE U ZENICI

O B J A V LJ U J E

JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR SC. Besima Baručije POD NASLOVOM:

"MEHANIZMI DJELOVANJA ALUMINIJUM NITRIDA NA HLADNU DEFORMABILNOST NISKOUGLJENIČNOG ČELIKA UMIRENOG SA ALUMINIJUMOM KOD SADRŽAJA AZOTA"

Pred Komisijom u sastavu:
1. Dr.sc. Faik Uzunović, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Plastična prerada", predsjednik,
2. Dr.sc. Sreto Tomašević, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, nastavni predmeti: "Fizička metalurgija" i "Metalurška tehnologija", mentor i član,
3. Dr. sc. Misrada Oruč, vanredni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Metalni materijali", član,
4. Dr.sc. Ivan Vitez, redovni profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom brodu Sveučilišta u Osjeku,  naučna oblast: "Inženjerstvo materijala", član.
Zamjenik člana:
1. Dr.sc. Fuad Begovac, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, naučna oblast: "Metalni materijali i termička obrada".

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 20. septembra/rujna 2010. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.


UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET U Z E N I C I

O B J A V LJ U J E

JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR SC. SUVADA ISAKOVIĆA POD NASLOVOM:

"UTICAJ KOMPETENCIJA MENADŽERA NA RAST PROIZVODNIH MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE"

Pred Komisijom u sastavu:
1. Dr. sc. Dževad Zečić, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Kvantitativna ekonomija, predsjednik;
2. Dr. sc. Bahrija Umihanić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, naučna oblast: Menadžment i organizacija, mentor i član;
3. Dr.sc. Safet Brdarević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Menadžment i organizacija, komentor i član;
4. Dr. sc. Darko Petković, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Proizvodni sistemi i tehnološki procesi, član;
5. Dr. sc. Rifet Đogić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Menadžment i organizacija, član.
Zamjenik člana:
Doc. dr. sc. Hasan Mahmutović, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, naučna oblast: Ekonomska teorija i politika.

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 07. jula (srijeda) 2010. godine, sa početkom u 11,00 sati u Sali 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici.


UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U Z E N I C I

O B J A V LJ U J E

JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR SC. ABAZA MANĐUKE POD NASLOVOM:

"PRILOG DEFINISANJU OPRUŽNE KARAKTERISTIKE ČELIČNIH OPRUGA OJAČANIH ELASTOMEROM"

Pred Komisijom u sastavu:
1. Dr. sc. Nermina Zaimović-Uzunović, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, naučne oblasti: Mjerenja u mašinstvu, Mehanika-statika otpornost materijala i Dinamika i predmeti Proračun i oblikovanje konstrukcija i Industrijski dizajn, predsjednik;
2. Dr. sc. Nenad Gubeljak, redovni profesor Fakulteta za strojništvo Univerze v Maribosru, Slovenija, naučne oblasti: Strojni elementi, konstruiranje i tribologija i Mehanika (Mehanika loma), mentor i član;
3. Dr.sc. Dražan Kozak, redovni profesor Strojarskog fakulteta u Slavnoskom Brodu, Hrvatska, naučna oblast: Mehanika, član;
4. Dr. sc. Nađija Haračić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, naučne oblasti: Materijali i termička obrada, član.

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 01. jula (četvrtak) 2010. godine, sa početkom u 11,00 sati u čitaonici Mašinskog fakulteta u Zenici.


UNIVERZITET U ZENICI
FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE U ZENICI

OBJAVLJUJE

da će kandidat viši asistent mr. sc. Hasan Avdušinović, dipl. ing. metalurgije iz Zenice, javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

UTVRĐIVANJE OPTIMALNIH PARAMETARA PROIZVODNJE ODLIVAKA OD AUSTEMPEROVANOG NODULARNOG LIVA RAZLIČITE DEBLJINE STIJENKE

pred Komisijom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Ana Beroš, vanredni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, za naučnu oblast: "Metalurgija neželjeznih metala i ljevarstvo", predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Sreto Tomašević, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, za predmete: "Fizička metalurgija" i "Metalurška tehnologija", mentor i član;
3. Prof. dr. sc. Fuad Begovac, redovni profesor Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, za naučnu oblast: "Metalni materijali i termička obrada", koomentor i član;
4. Prof.dr.sc. Faruk Unkić, redovni profesor Metalurškog fakulteta u Sisku Sveučilišta u Zagrebu, za naučnu oblast: "Ljevarstvo", član

Javna odbrana DOKTORSKE DISERTACIJE će se održati 19. marta/ožujka 2010. godine s početkom u 11,00 sati u sali broj 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Ul. Travnička cesta br. 1. ZENICA.
Doktorska disertacija može se pogledati radnim danima od 10,00 do 14,00 sati u Biblioteci Fakulteta.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 17.06.2009. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Muharem Šabić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"PRILAZ REDIZAJNU PROSTORNE STRUKTURE SISTEMA ZA ODRŽAVANJE LETJELICA"

Dana, 18.09.2009. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Ul. Fakultetska broj 1, Zenica.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


REKTORAT
JU UNIVERZITET U ZENICI


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 17.06.2009. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Sabahudin Jašarević, iz mjesta Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"ISTRAŽIVANJE UČINAKA UVOĐENJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM PO ZAHTJEVIMA STANDARDA ISO 9000 U ORGANIZACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI"

Dana 18.07.2009. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Ul. Fakultetska broj 1, Zenica.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

REKTORAT
JU UNIVERZITET U ZENICI

Objavljeno u dnevnom listu "AVAZ" 18.06.2009.godine


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 17.06.2009. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Amra Talić-Čikmiš, iz mjesta Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"PRILOG ANALIZI NAPREZANJA I DEFORMACIJA U PROCESU IZVLAČENJA PRAVOUGLIH TIJELA"

Dana, 20.07.2009. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Ul. Fakultetska broj 1, Zenica.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.


REKTORAT
JU UNIVERZITET U ZENICI

Objavljeno u dnevnom listu "AVAZ" 18.06.2009.godine


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 04.02.2009. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. Marina Jovanović,  iz mjesta  Zenice, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"STRUKTURNE I FAZNE PROMJENE GLINE U TOKU PROCESA SINTEROVANJA"

Dana 06.03.2009. godine s početkom u 11,00 sati u Sali broj 10. Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Ul.Travnička cesta broj 1, Zenica.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI

Obavijest je izašla u listu "Oslobođenje" dana 05.02.2009.godine.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta od 20.06.2007.godine Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. HALIL GUTOŠIĆ,diplomirani ekonomista iz Stoca, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"UPRAVLJANJE KVALITETOM, PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA ISO 9000 SERIJE, KAO DETERMINANTA POSLOVNE POLITIKE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI"

dana 27.08.2007.godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Ul. Travnička cesta broj 1, Zenica.

Doktorska disertacija se može pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati u sekretarijatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Ul. Fakultetska broj 3, Zenica.

Objavljeno u dnevnom listu "AVAZ" 23.06.2007.godine


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta od 20.06.2007.godine Univerzitet u Zenici daje slijedeću:

O B A V I J E S T

Mr.sc. ENISA KADUNIĆ, profesor engleskog i francuskog jezika iz Sarajeva, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

"POVEZANOST EMOCIONALNE I SOCIJALNE SIGURNOSTI SA MOTIVACIJSKIM FAKTORIMA NA PLANU USPJEŠNOSTI OVLADAVANJA STRANIM JEZIKOM"

dana 26.07.2007.godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, Ul. Zmaja od Bosne broj 56, Zenica.

Doktorska disertacija se može pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati u biblioteci Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Objavljeno u dnevnom listu "AVAZ" 23.06.2007.godine


   početna stranica
webmaster