fbpx
skip to Main Content

Dopuna konkursa za izbor u naučno zvanje Viši naučni saradnik u OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici, objavljenog u Večernjem listu 06.12.2021. godine, na temelju Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-4524/21 od 01.12.2021. godine

Dopuna Konkursa Za Izbor U Naučno Zvanje Viši Naučni Saradnik U OJ Institut „Kemal Kapetanović“ U Zenici, Univerziteta U Zenici, Objavljenog U Večernjem Listu 06.12.2021. Godine, Na Temelju Odluke Senata Univerziteta U Zenici Broj:  01-02-1-4524/21 Od 01.12.2021. Godine

UNIVERZITET U ZENICI

 

DOPUNA KONKURSA

za izbor u naučno zvanje Viši naučni saradnik u OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici, objavljenog u Večernjem listu 06.12.2021. godine, na temelju Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj:  01-02-1-4524/21 od 01.12.2021. godine

 

Ispod naslova Konkursa dodaje se tekst, kako slijedi:

Viši Naučni saradnik bez zasnivanja radnog odnosa (napredovanje) za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Inženjerstvo materijala, grana: Metalni materijali – 3 izvršioca

 

 

Dopuna Konkursa objavljena u dnevnom listu „Večernji list BiH“ dana 07.12.2021.godine

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search