DŽENANA RADONČIĆ, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “REVIZIJA U PARNIČNOM POSTUPKU” dana 6.9.2019. godine

DŽENANA RADONČIĆ, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “REVIZIJA U PARNIČNOM POSTUPKU” dana 6.9.2019. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  10.07.2019. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

 

O B A V I J E S T

 

DŽENANA RADONČIĆ, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“REVIZIJA U PARNIČNOM POSTUPKU”

 

dana  06.09.2019. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

                                                                                                                        REKTORAT

                                                                                              JU UNIVERZITET  U ZENICI