Mr sc. Ramo Ljevaković, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:  “OCJENA DOKAZA, UTVRĐIVANJE ČINJENICA I PRIMJENA MATERIJALNOG PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU” dana 20.03.2020. godine

Mr sc. Ramo Ljevaković, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “OCJENA DOKAZA, UTVRĐIVANJE ČINJENICA I PRIMJENA MATERIJALNOG PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU” dana 20.03.2020. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  30.01.2020. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

 

O B A V I J E S T

 

Mr.sc. Ramo Ljevaković,  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

“OCJENA DOKAZA, UTVRĐIVANJE ČINJENICA I PRIMJENA MATERIJALNOG PRAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU”

 

dana  20.03.2020. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

REKTORAT

JU UNIVERZITET  U ZENICI