skip to Main Content

Ispravka Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici

 

Ispravka Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta OJ Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, objavljenog 07.06.2019.godine u dnevnom listu Avaz, kako slijedi:

Član II objavljenog Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta treba da glasi:

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

Kraću biografiju (kontakt telefon i adresa prebivališta), odluku visokoškolske ustanove o izboru u načno-nastavno zvanje asistent za naučnu oblast Menadžment i organizacija, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija), dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (kopija naslovne strane publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni naučnoistraživački rad, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

 

Ispravka objavljena u dnevnom listu Avaz dana 11.06.2019.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search