fbpx
skip to Main Content

Ispravka Konkursa za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dana 12. 11. 2018. godine

Ispravka Konkursa Za Upis Studenata U Prvu Godinu Trećeg Ciklusa Studija (doktorski Studij) Pravnog Fakulteta Univerziteta U Zenici Objavljenog U Dnevnom Listu „Dnevni Avaz“,  Dana 12. 11. 2018. Godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), a u vezi s aktom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, pod nazivom: „Informacija, traži se“, broj: 10-14-95-10/18 od 30.11.2018. godine, JU Univerzitet u Zenici, organizaciona jedinica Pravni fakultet u Zenici objavljuje

 

Ispravku Konkursa za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“,
dana 12. 11. 2018. godine

 

U Konkursu za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dana 12. 11. 2018. godine, vrši se ispravka teksta brisanjem dijela teksta koji glasi:

„Pravo upisa na doktorski studij imaju i kandidati koji su završili četverogodišnji studij prava prije primjene principa sistema Bolonjskog trocikličnog studija. Za ove kandidate provest će se postupak ekvivalencije ranije stečenih zvanja na način utvrđen  od strane NNV-a fakulteta i u skladu sa opštim propisima iz oblasti visokog obrazovanja.“

Preostali tekst Konkursa za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dana 12. 11. 2018. godine, ostaje nepromijenjen.

 

Zenica, 08.01.2019. godine

 

Tekst ispravke Konkursa objavljen je u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 10.01.2019. godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search