ISPRAVKA PONOVNOG KONKURSA ZA IZBOR SARADNIKA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU “OSLOBOĐENJE“ DANA 08.01.2016.GODINE

ISPRAVKA PONOVNOG KONKURSA ZA IZBOR SARADNIKA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU “OSLOBOĐENJE“ DANA 08.01.2016.GODINE

ISPRAVKA PONOVNOG KONKURSA ZA IZBOR SARADNIKA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI OBJAVLJENOG U DNEVNOM LISTU “OSLOBOĐENJE“ DANA 08.01.2016.GODINE

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR SARADNIKA

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast: «Računarske tehnike»                                                                   1 izvršilac

TREBA DA STOJI

Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast: «Računarske nauke»                                                                      1 izvršilac