Najava odbrane doktorske disertacije kandidata mr sc. Žiga Alme – 9.2.2016. godine

Najava odbrane doktorske disertacije kandidata mr sc. Žiga Alme – 9.2.2016. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 30.12.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Alma Žiga, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“UTICAJ KONTAKTNIH, PROMJENLJIVIH NAPREZANJA NA IZDRŽLJIVOST NOSEĆIH VALJAKA OD ČELIČNOG LIVA NA ROTACIONIM PEĆIMA”

dana 09.02.2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.