Javno predavanje dr sc. Smailbegović Amera, eksperta iz geofizike

Javno predavanje dr sc. Smailbegović Amera, eksperta iz geofizike

UNIVERZITET U ZENICI
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo

 

JAVNO PREDAVANJE

 

Expert iz oblasti geofizike dr sc. Amer Smailbegović će održati predavanja na temu

  1. Termoelektrika tetrahedrita: juče u Afganistanu danas u vašem stanu
    (19.12.2018. g. sa početkom u 10:00 sati)

 

  1. Block – chain tehnologija u industrijskim procesima
    (20.12.2018. g. sa početkom u 10:00 sati)

 

Predavanja će se održati na Metalurško-tehnološkom fakultetu u sali br. 10.