fbpx
skip to Main Content

Javno predavanje i promocija Centra ENERGETSKA TRANZICIJA

Javno Predavanje I Promocija Centra ENERGETSKA  TRANZICIJA

organizuje javno predavanje i promociju Centra

ENERGETSKA TRANZICIJA

SRIJEDA,15.12.2021 U 11,00 SATI
AMFITEATAR METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

Predavači i teme:

R. prof. dr. Jusuf Duraković
Energetska efikasnost u industriji

mr.sc. Nihad Harbaš
Energetski tokovi, stanje i
prespektive u BiH

v. prof. dr. Nusret Imamović
Energetski potencijal otpada

mr.sc. Dino Eminović
Projekti i mjere energetske
efikasnosti na UNZE

v. prof. dr. Edin Berberović
Primjena računarskih
simulacija u energetici

 

Centar za energetsku efikasnost Univerziteta u Zenici je osnovan Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta, uz predhodnu saglasnost Senata Univerzite u Zenici u novembru 2021. godine.

Osnovna uloga Centra jeste da isključivo na akademskom nivou i potpuno transparentno bude nosilac, korektiv i sudionik, te da daje doprinos u svim aspektima i tokovima energetske tranzicije društva.

Područje rada Centra jeste energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kroz praktično djelovanje u sferi auditiranja, certificiranja, konsultovanja, edukacije, dijagnosticiranja, projektovanja, revizije i nadzora, mjerenje i konrola, te istraživanje i razvoj.

Uspostavom Centra, Univerzitet u Zenici postaje naučno-stručna okosnica praktičnog djelovanja u polju energetike, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao i šire kontekstualnih, teorijsko savjetodavnih aktivnosti, proizvodnje i korištenja energije, te njenih konsekvenci u okolišu.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search