Kadrovi Univerziteta u Zenici uspješni u saradnji s privrednim i stranim partnerima

Kadrovi Univerziteta u Zenici uspješni u saradnji s privrednim i stranim partnerima

Dana, 21. septembra 2017. godine, uz predsjedavanje prof. dr. sc Faika Uzunovića,   u dakanatu Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici održan je evaluacioni sastanak predstavnika BNT Holding d.o.o. iz Novog Travnika, kao nosioca projekta, zatim šest specijalizanata sa Sudan University of Science and Technology, Materials Research Centre, te na projektu obuke spomenutih specijalizanata u BNT-u angažovanih nastavnika i istraživača sa Metalurško-tehnološkog fakulteta i Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici.

Na sastanku je zaključeno da je projekat obuke u BNT-u obavljen uspješno, prvenstveno zahvaljujući angažmanu spomenutih kadrova Univerziteta u Zenici (doc.dr.sc. Omer Beganović, prof. dr. sc. Hasan Avdušinović, prof. dr. Sc. Diana Ćubela i dr. sc. Belma Fakić) kao i radnika BNT-a, te činjenici da je dio te obuke izveden u Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ i Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici.

U više diskusija je naglašeno da uspješna realizacija ovog projekta predstavlja solidan primjer saradnje BNT, kao proizvodne kompanije iz privrede s kadrovima Univerziteta u Zenici,  što bi u budućnosti trebalo još više jačati.

Nakon spomenute evaluacije ispred Metalurško-tehnološkog fakulteta obavljen je akademski ispraćaj specijalizanata sa Sudan University of Science and Technology, Materials Research Centre, a predstavnici BNT-a su na kraju organizovali radno-svečani ručak za sve učesnike.