Izvještaj o realizaciji programa razmjene studenata i nastavnika u okviru ERASMUS+ programa između Univerziteta u Saarbruckenu i Univerziteta u Zenici

Izvještaj o realizaciji programa razmjene studenata i nastavnika u okviru ERASMUS+ programa između Univerziteta u Saarbruckenu i Univerziteta u Zenici

U akademskoj 2016/2017 godini uspješno je proveden program razmjene studenata i nastavnika u okviru ERASMUS+ programa između Univerziteta U Saarbrukenu i Univerziteta u Zenici. U sklopu navedenog programa razmjene učestvovao je i Fakultet za metalurgiju i materijale UNZE. U toku zimskog semestra akademske 2016/2017 na Fakultetu za metalurgiju i materijale je boravio Janos Funk kao gostujući student uz obavezu praćenja nastave i polaganja ispita po završeku semestra. U toku ljetnjeg semestra 2016/2017 godine studenti sa FMM Vardo Emina i Sejdinoski Ammar su  boravili na Univerzitetu u Sarbrukenu na odsjeku za materijale (Materials Engineering) pri čemu su imali obavezu da slušaju i polažu određene ispite i učestvuju u istraživačkim projektima u okviru praktičnog dijela izrade svojih diplomskih radova. Istraživanja u koja su studenti bili uključeni su bila iz oblasti modeliranja odnosno karakterizacije metalnih materijala (“Different aspects of material modeling by deep rolling” , and ” Comparison of different steel types by using 3D tomography”).

Pored razmjene studenata ERASMUS+ program uključuje  gostovanje  profesora sa Univerziteta u Zenici na srodnim katedrama Univerziteta u Sarbrukenu. Gostujući profesor na katedri za materijale (Materials Engineering) Univerziteta u Sarbrukenu, ispred Fakulteta za metalurgiju i materijale, bio je prof.dr.sc. Hasan Avdušinović. Prema pravilima programa razmjene profesor Avdušinović je održao intenzivni kurs iz oblasti željeznih livova za studente sva tri ciklusa studija sa obavezom polaganja ispita po završetku kursa.