fbpx
skip to Main Content

Konkurs za imenovanje studenata Univerziteta u Zenici na funkcije predsjednika Asocijacija studenata po organizacionim jedinicama Univerziteta u Zenici

Konkurs Za Imenovanje Studenata Univerziteta U Zenici Na Funkcije Predsjednika Asocijacija Studenata Po Organizacionim Jedinicama Univerziteta U Zenici

Zenica, 04.10.2016.

 

Na osnovu člana 19. stav (1) tačka f) Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02), člana 16. stav (3) Statuta udruženja „Unija studenata Univerziteta u Zenici“ i Odluke broj: 01-02-51/16. Upravnog odbora Unije studenata Univerziteta u Zenici, raspisuje se

K O N K U R S

za imenovanje studenata Univerziteta u Zenici na funkcije predsjednika Asocijacija studenata po organizacionim jedinicama Univerziteta u Zenici.

 

Uslovi koje kandidat treba da zadovolji su:

– da studira na Univerzitetu u Zenici,

– da je upoznat sa radom Univerziteta u Zenici i Unije studenata Univerziteta u Zenici,

– da aktivno poznaje engleski jezik,

– da dobro poznaje rad na računaru i

– da je kreativna, otvorena i iskrena osoba koja je spremna na timski rad i koja posjeduje izražene sposobnosti uspostavljanja komunikacije.

 

Prijava na prethodno navedene funkcije treba da sadrži:

– biografiju sa sljedećim podacima:

  • lični podaci sa fotografijom kandidata,
  • podaci o školovanju i svim ostalim kvalifikacijama kandidata,

– kopiju prve i druge stranice index-a kandidata.

 

Rok za dostavljanje prijava je petak 14.10.2016. godine do 16:00 sati. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave je potrebno lično dostaviti u zatvorenoj koverti na portirnicu zgrade rektorata Univerziteta u Zenici (Fakultetska 3, 72000 Zenica), gdje se nalazi sjedište Unije studenata Univerziteta u Zenici.

 

Unija studenata Univerziteta u Zenici

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search