fbpx
skip to Main Content

KONKURS za studente  Univerziteta u Zenici, studijski program za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020. u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107- – Univerzitet u Poatjeu, Francuska

KONKURS Za Studente  Univerziteta U Zenici, Studijski Program Za Mobilnost U Akademskoj Godini 2019/2020. U Okviru programa Erasmus+ Saradnja S Partnerskim Zemljama KA107- – Univerzitet U Poatjeu, Francuska

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2019/2020.godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Poatjeu, Francuska. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: jezici, ekonomija, pravo, IKT, prirodne nauke

Godina studija: I, II, III  ciklus studija

Trajanje mobilnosti: 3-5 mjeseci (zimski/ljetni semestar akademske 2018/19

Rok za prijavu: 15.04.2019.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom/francuskom jeziku
  5. CV na engleskom/francuskom jeziku
  6. Potvrdu o poznavanju engleskog/francuskog jezika (potvrda može biti izdata od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  7. Ugovor o učenju odobren od strane ovlaštenih osoba na fakultetu ( za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com  sa naznakum ERASMUS/POATJE

Kandidati će biti rangirani a potom će biti pozvani na intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Napomena: Najveći broj predmeta na Univerzitetu u Poatjeu se izvodi na francuskom jeziku stoga je potrebno prije slanja aplikacije provjeriti dostupnost predmeta na engleskom ili drugom stranom jeziku.

CV i Motivaciono pismo potpisati a potom skenirati uz ostalu dokumentaciju, nepotpisani dokumenti neće biti uzeti u razmatranje.

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na:

http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/venir-en-programmes-d-echanges/venir-en-programme-d-echange-679421.kjsp?RH=1328806189327

 

http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search