skip to Main Content

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, u akademskoj 2023/2024. godini u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama, Univerzitet u Jaenu, Španija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru 2023/24.godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Jaenu, Španija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 800 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: studenti svih studijskih programa Univerziteta u Zenici (u zavisnosti od dostupnih predmeta na engleskom jeziku)

Godina studija: I i II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski ili ljetni semestar akademske 2023/24

Rok za prijavu:  16.06.2023.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  • Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  • Transkript sa prosjekom ocjena
  • Kopija važećeg pasoša
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • CV na engleskom jeziku
  • Prijedlog Ugovora o učenju

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba   sa naznakom ERASMUS/Jaen.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervjuu koji će se održati u prostorijama Rektorata, termin će biti naknadno objavljen. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420.

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na sljedećem linku:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/17/53http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search