skip to Main Content

POZIV za studente doktorskih studija Univerziteta u Zenici za mobilnost na Univerzitetu u Poatjeu u svrhu istraživanja u akademskoj 2023/2024. godini

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata doktorskih studija na Univerzitetu u Zenici, studijsko polje jezika, za prijavu za  razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru 2023/24.godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Poatjeu za kraći boravak na ovom univerzitetu u svrhu istraživanja. Troškovi boravka studenata će biti pokriveni kroz Erasmus+ program.

Molimo kandidate koji su zainteresovani za ovakav vid mobilnosti da se jave lično u Ured za međunardonu saradnju ili putem e-maila amra.muslic@unze.ba.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search