skip to Main Content

POZIV za studente doktorskih studija Univerziteta u Zenici za mobilnost na Univerzitetu u Saarlandu u svrhu istraživanja u akademskoj 2022/23

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata doktorskih studija na Univerzitetu u Zenici, za prijavu za kratku  mobilnost u svrhu istraživanja na Univerzitetu u Saarlandu. Mobilnost može trajati od 5 do 30 dana a mora biti implementirana do 31.07.2023.godine.

Troškovi boravka studenata će biti pokriveni kroz Erasmus+ program  a mogu se prijaviti studenti doktorskog studija sa Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta (njemački i engleski jezik) i studenti na doktorskom studiju inžinjerstva.

Molimo kandidate koji su zainteresovani za ovakav vid mobilnosti da se jave lično u Ured za međunardonu saradnju ili putem e-maila amra.muslic@unze.ba.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search