Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2017/18 – Univerzitet Ludwigshafen, Njemačka

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2017/18 – Univerzitet Ludwigshafen, Njemačka

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama
KA107 –
Univerzitet Ludwigshafen, Njemačka

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru 2017/2018 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Ludwigshafenu, Njemačka. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: socijalna pedagogija ( ukoliko ne bude dovoljno aplikanata bit će prihvaćene aplikacije i za druga polja studija

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: ljetni semestar akademske 2017/18

 

Rok za prijavu: 27.11.2017.godine

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju  njemačkog/engleskog jezika za ostale studijske programe (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu rektorat-1@unze.ba sa naznakum ERASMUS/LUDWIGSHAFEN.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420