Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2017/18 – Univerzitet u Haenu, Španija

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2017/18 – Univerzitet u Haenu, Španija

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama
KA107 –
Univerzitet u Haenu, Španija

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u letnom semestru akademske 2017/2018 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Haenu, Španija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: sva polja studija dostupna na Univerzitetu u Haenu (pronaći na web stranici koji predmeti su dostupni na engleskom jeziku u ljetnom semestru)

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: ljetni semestar2017/18

 

Rok za prijavu: 27.11.2017.godine

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju španskog/engleskog (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu rektorat-1@unze.ba sa naznakum ERASMUS/ HAEN.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/17/53;
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index