Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2018/2019. u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107-Univerzitet u Lleidi, Španija

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2018/2019. u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107-Univerzitet u Lleidi, Španija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2018/2019 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Lleidi, Španija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: inžinjerstvo, ekonomija (zavisno od dostupnih predmeta na engleskom jeziku)

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: ljetni semester 2018/19

 

Rok za prijavu: 11.11.2017.godine

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena/ diploma supplement za studente II ciklusa studija
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. CV
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Potvrdu o poznavanju španskog/engleskog (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat). Ukoliko ne posjeduju formalni certifikat kandidati su dužni dostaviti izjavu o poznavanju jezika.

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com sa naznakum ERASMUS/ Lleida.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata u ponedjeljak, 12.11.2018. godine u 13:00 h. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na http://www.udl.cat/en/studies/studies_all.html
http://www.udl.es/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/infoeng/subjects.html
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/infoeng/academic/
http://www.udl.cat/serveis/ori/ori_eng.html