PREZENTACIJA UNIVERZITETA U POATJEU, FRANCUSKA

PREZENTACIJA UNIVERZITETA U POATJEU, FRANCUSKA

Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji Univerziteta u Poatjeu koja će se održati u utorak, 06.11.2018. godine u 11:00 h na Pravnom fakultetu  Univerziteta u Zenici.

 Gosti Univerziteta u Zenici su  gđa Robuchon, šefica Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Poatjeu ,  prof. Simonneau, Prirodno-matematički fakultet i prof. Bošković, Filozofski fakultet, koje će predstaviti mogućnosti studiranja na ovom Univerzitetu kroz Erasmus+ program. Bit će ovo prilika da studenti dobiju i ostale korisne informacije vezane za prijavu na Erasmus+ mobilnost i druge međunarodne programe.