Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-Univerzitet Odisee, Belgija

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-Univerzitet Odisee, Belgija

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-
Univerzitet Odisee, Belgija

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2019/2020 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet Odisee u Belgiji. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: Agro- and Biotechnology; Applied Information Technology; Biomedical Laboratory Technology; Business Management; Chemical Engeneering; Construction; Design- and Production Technology; Electro mechanics; Electronical Engineering; Electronics-ICT; Facility Management; Familiy Sciences; Medical Imaging; Midwifery; Nursery  Teacher Teaching; Nursing; Nutrition and Dietary Sciences; Occupational Therapy; Office Management; Optics & Optometry; Primary Teacher  Education; Secondary Teacher Education; Social Work; Socio-Educational Care Worker

 

Godina studija: I, II  ciklus studija

 

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2019/20

 

Rok za prijavu: 3.7.2019.godine

  

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Uvjerenje o položenim ispitima
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  6. Prijedlog Ugovora o učenju

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com  sa naznakum ERASMUS/ODISEE.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervjuu koji će se održati u prostorijama Rektorata  4.7.2019.godine u 14h.  Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

 

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

 

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na www.odisee.be