Mr sc. Arnaut Alica javno će braniti doktorsku disertaciju “Funkcionalni stilovi u časopisu Behar” dana 2.2.2017. godine

Mr sc. Arnaut Alica javno će braniti doktorsku disertaciju “Funkcionalni stilovi u časopisu Behar” dana 2.2.2017. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.12.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Alica Arnaut, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“FUNKCIONALNI STILOVI U ČASOPISU BEHAR”

dana 02.02.2017. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI