Poziv na prezentaciju “European Research Council – mogućnosti finansiranja istraživačkih projekata”

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 9.1.2017. godine u 13.00 u čitaonici Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović”.

Predavači:

Dina Masnik-Ćulahović,
National contact point for EU framework programmes in B&H)
v.prof.dr Samir Lemeš, Univerzitet u Zenici

Poziv na predavanje ERC