Mr sc. Berina Hasanefendić javno će braniti doktorsku disertaciju “Detekcija mobilnih markera na limfocitima protočnom citofluorimetrijom i dijagnostički značaj imunofenotipizacijskog probiranja limfocita mjerenem udjela CD4/3/8 T limfocita u ukupnom broju limfocita kod pacijenata sa infektivnom mononukleozom” dana 5.7.2017. godine

Mr sc. Berina Hasanefendić javno će braniti doktorsku disertaciju “Detekcija mobilnih markera na limfocitima protočnom citofluorimetrijom i dijagnostički značaj imunofenotipizacijskog probiranja limfocita mjerenem udjela CD4/3/8 T limfocita u ukupnom broju limfocita kod pacijenata sa infektivnom mononukleozom” dana 5.7.2017. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 31.05.2017. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr. sc. Berina Hasanefendić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“Detekcija mobilnih markera na limfocitima protočnom citofluorimetrijom i dijagnostički značaj imunofenotipizacijskog probiranja limfocita mjerenem udjela CD4/3/8T limfocita u ukupnom broju limfocita kod pacijenata sa infektivnom mononukleozom”

 

dana 05.07.2017. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI