Mr Adnan Mustafić javno će braniti doktorsku disertaciju “PRILOG ISTRAŽIVANJU UTICAJA PROCESNIH PARAMETARA MQL OBRADE NA INTEGRITET OBRAĐENE POVRŠINE” dana 30.5.2017. godine

Mr Adnan Mustafić javno će braniti doktorsku disertaciju “PRILOG ISTRAŽIVANJU UTICAJA PROCESNIH PARAMETARA MQL OBRADE NA INTEGRITET OBRAĐENE POVRŠINE” dana 30.5.2017. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.04.2017. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr Adnan Mustafić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

“PRILOG ISTRAŽIVANJU UTICAJA PROCESNIH PARAMETARA MQL OBRADE NA INTEGRITET OBRAĐENE POVRŠINE”

 

dana  30.05.2017. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI