Univerzitetska čitaonica počinje sa radom

Univerzitetska čitaonica počinje sa radom

Dragi studenti,

Imamo čast i zadovoljstvo da vas obavijestimo da ponedjeljka, 8. maja 2017. godine, počinje sa radom Univerzitetska čitaonica za sve studente Univerziteta u Zenici, koja je smještena u prostorijama Metalurškog instituta  “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici.

Studenti u čitaonici mogu koristiti bibliotečki fond Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ i Centralnog odjeljenja Univerzitetske biblioteke, a na raspolaganju imaju i osam kompjutera uvezanih s internetom. Čitaonicu mogu koristiti studenti koji imaju važeći indeks nekog od fakulteta Univerziteta u Zenici.

Radno vrijeme čitaonice je svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati.