Održana konferencija za medije u povodu organiziranja međunarodnog naučno-stručnog skupa “Quality 2017”

Održana konferencija za medije u povodu organiziranja međunarodnog naučno-stručnog skupa “Quality 2017”

Zenica 10.05.2017. godine

Univerzitet u Zenici
Kabinet Rektora
Kancelarija za odnose s javnošću

10. Međunarodni naučno-stručni skup „Quality 2017“

10th Research /Expert Conference with International Participation „Quality 2017“

 

Danas, 10.05.2017. godine u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici organizirana je konferencija za medije, a u povodu održavanja  10. Međunarodnog  naučno-stručnog skupa „Quality 2017“ ( Neum, 17.- 20. maj 2017. godine).

Predstavnicima medija obratili su se red. prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević, predsjednik Organizacionog odbora, professor emeritus dr.sc. Safet Brdarević, predsjednik Naučnog skupa i van. prof. dr sc. Fuad Hadžikadunić, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Professor emeritus dr.sc. Safet Brdarević naglasio je kako je ideja o održavanju konferencije nastala još prije 18.godina, te da je prvi naučno-stručni skup „Quality“ održan  1999. godine u Zenici. U toku proteklih 18 godinao bjavljeno je 1028 radova napisanih od strane 2086 autora i koautra iz 20 zemalja Evrope.

Za 10. Međunarodni naučno-stručni skup  „Quality 2017“ prihvaćeno je 79  naučno-stručnih radova napisanih od strane 205 autora i koautora iz 10 zemalja (Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Turska, Poljska i Mađarska).

Naučno – stručni skup će raditi na sljedeći način: plenarna sjednica (uvidni i pozivni radovi za globalne teme) simpozij ( radovi po temama skupa) i po potrebi workshops (radni sastanci).

Tematika skupa je sljedeća:

  1. Kvalitet u privredi – Upravljanje kvalitetom (koncept, principi, alati i filozofija); Mjerenje karakteristika kvaliteta sistema i procesa; Metrologija; Kvalitet i zaštita okolinom; Injženjering kvaliteta; Ekonomika kvaliteta; Upravljanje rizicima; Troškovi kvaliteta i upravljanje troškovima kvaliteta; Poslovna izvrsnost.
  2. Kvalitet u obrazovanju – Pedagoški standardi i norme; Metoda i postupci provjere i praćenja znanja studenata (učenika); Metode i postupci ocjenjivanja kvaliteta nastavnog osoblja; Samoevaluacija institucija u obrazovanju; Bolonjski proces; Akreditacija i certificiranje nastavnih programa i institucija; Zakonska regulativa u području obrazovanja; Preporuke za kvalitet u obrazovanju; Akreditacija u visokom obrazovanju.
  3. Kvalitet u javnom sektoru – Kvalitet u javnoj upravi; Kvalitet u zdravstvu; Kvalitet u komunalnim preduzećima; Kvalitet u poljoprivredi; Kvalitet u proizvodnji hrane; Saobraćaj i kvalitet; Aspekti kvaliteta u procesu pridruživanja BiH EU; Kvalitet u politici; Kvalitet u medijima; Kvalitet u turizmu.
  4. Normativna regulativa u kvalitetu
    Međunarodni standardi ISO 9000- sistemi upravljanja kvalitetom; Međunarodni standardi ISO 14000 – sistemi okolinskog upravljanja; Međunarodni standardi  OHSAS 18000 – obezbjeđenje zdravlja i sigurnosti; HACCP; ISO 16949, ISO 22000- upravljanje sigurnošću hrane; ISO 27000 – zaštita informacija; IS 26000 –društvena odgovornost; Stanje i trendovi u razvoju standarda; Informacioni sistem kvaliteta; Međunarodne nagrade kvaliteta; Standarizacija; Državni program kvaliteta; Model TQM –a i njegova evaulacija; Integrisani sistem kvaliteta.

Organiziranje i realiziranje 10. Međunarodnog naučno-stručnog skupa „Quality 2017“ pomogli su Ministarstvo za privredu Zeničko – dobojskog kantona, kao i super sponzor BH Telecom.

 

Derviša Zahirović, dipl.pravnik,
stručni saradnik za informisanje