Svečano otvaranje Simpozija “Od davnina do današnjice: značaj i mjesto turskog jezika u periodici na Balkanu”

Svečano otvaranje Simpozija “Od davnina do današnjice: značaj i mjesto turskog jezika u periodici na Balkanu”

Zenica 12.05.2017. godine

Univerzitet u Zenici
Kabinet Rektora
Kancelarija za odnose s javnošću

 

Simpozij “Od davnina do današnjice: značaj i mjesto turskog jezika u periodici na Balkanu”

U organizaciji Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, u periodu od 11.do 14. maja 2017. godine održava se simpozij pod nazivom “Od davnina do današnjice: značaj i mjesto turskog jezika u periodici na Balkanu”.

Primarni je cilj simpozija prezentirati periodične publikacije na turskome jeziku koje se objavljuju na Balkanu od perioda osmanske vladavine do danas, odnosno analizirati svrhu, cilj i sadržaj ovih publikacija, te se osvrnuti i na njihovo mjesto u svakodnevnome životu i utjecaj na državno uređenje. 46 znanstvenica i znanstvenika izlagat će 38 naučnih radova u okviru međunarodnoga simpozija koji se prvi put organizira na Odsjeku. Radovi koji će biti prezentirani na simpoziju detaljno će analizirati ovu temu s naučnoga aspekta, te će skrenuti pažnju na kontinuiranu važnost turskoga jezika, koja traje od davnina do današnjih dana.

Simpozij je svečano otvoren danas, 12.05.2017. godine prigodnim obraćanjem prof.dr.sc. Dževada Zečića, rektora Univerziteta u Zenici, prof.dr.sc. Damira Kukića, dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i prof.dr.sc. Edine Solak, šefice Odsjeka za turski jezik i književnost. Prisutnima su se također obratili i  gosp. Faruk Berak Akçeşme, direktor Centra za civilizaciju na Balkanu i gosp. Muhamet Akif Yaman, direktor TKC Yunus Emre u Sarajevu.

 

Derviša Zahirović, dipl.pravnik
Stručni saradnik za informisanje