Mr sc. Derviš Mujagić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:  “DOPRINOS ISTRAŽIVANJU UTICAJA MIKROLEGIRANJA SA BOROM, CIRKONIJEM I TELUROM NA OSOBINE AUSTENITNOG NEHRĐAJUĆEG ČELIKA SA DODATKOM SUMPORA X8CrNiS18-9”

Mr sc. Derviš Mujagić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “DOPRINOS ISTRAŽIVANJU UTICAJA MIKROLEGIRANJA SA BOROM, CIRKONIJEM I TELUROM NA OSOBINE AUSTENITNOG NEHRĐAJUĆEG ČELIKA SA DODATKOM SUMPORA X8CrNiS18-9”

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 30.11.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Derviš Mujagić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“DOPRINOS ISTRAŽIVANJU UTICAJA MIKROLEGIRANJA SA BOROM, CIRKONIJEM I TELUROM NA OSOBINE AUSTENITNOG NEHRĐAJUĆEG ČELIKA SA DODATKOM SUMPORA X8CrNiS18-9”

dana 12.01.2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

REKTORAT

                                                                                              JU UNIVERZITET  U ZENICI