Najava odbrane doktorske disertacije kandidata mr sc. Žuna Šabana – 17.6.2016. godine

Najava odbrane doktorske disertacije kandidata mr sc. Žuna Šabana – 17.6.2016. godine

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 27.04.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Šaban Žuna, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“DOPRINOS ISTRAŽIVANJU UTICAJA VARIRANJA HEMIJSKOG SASTAVA KONTI LIVENIH GREDICA IZ KONSTRUKCIONIH ČELIKA I ČELIKA ZA VUČENJE ŽICE NA KVALITET TOPLOVALJANJE I VUČENE ŽICE “

dana 17.06.2016. godine s početkom u 11,00 sati u Sali broj 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI