Održana Međunarodna naučna konferencija u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici

Održana Međunarodna naučna konferencija u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, povodom 25 godina svoga djelovanja, 3. novembra 2018. godine u hotelu „Zenica“ organizirao je Međunarodnu znanstvenu konferenciju “Međureligijski dijalog u izazovima savremenog življenja”.

Osnovna ideja i koncept Konferencije bila je da se na jednom mjestu okupe znanstvenici i istraživači različitih svjetonazorskih orijentacija u nastojanju da se istovremeno vrlo koncentrirano znanstveno utemeljeno govori o načinima razumijevanja i djelovanja, s pozitivnim ishodom za ljudski rod, a u susretu prisutnim izazovima savremenog življenja.

Pokrovitelj Konferencije bio je Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je održana u tri plenarne radne sesije i na kraju svake sesije bila je diskusija.

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

U nastojanju da konstruiramo dovoljno širok, podsticajan, ideološki lišen, inspirativan okvir za susretanje sa izazovima suvremenog življenja, smatramo da dijalogiziranje među religijama, ali jednako, uključivanje u ovaj aproksimativni dijaloški prostor, svakog ozbiljnog, akademski nadnesenog istraživača, može doprinijeti konstruiranju tendencija djelovanja u zajednici.

Konferencija je jasno opcrtala dijalog među religijama i uopće međusvjetonazorski dijalog kao neumitnost i izazov našeg življenja.

Iznesena iskustva teškoća i postignuća dijalogiziranja uozbiljuju ali i ohrabruju. Jasno se kristalizira domena obrazovanja kao siguran prostor ulaganja u potrebu i umijeće kvalitetnog susretanja. Naravno, proces zahtijeva iskrenost, autentičnost svakog ponaosob sudionika u dijalogu i sistemski pristup ulaganja u neupitnu perspektivu, onu dijalošku.

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici želi da bude prepoznat kao visokoškolska institucija, odgojno-obrazovna, ali nadasve istraživačka institucija, koja može meritorno doprinijeti procesima osnaženja umijeća vođenja dijaloga među religijama i svjetonazorima.

Operacionalizacija zaključaka Konferencije markira sljedeće domene djelovanja:

  1. Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, konceptualno uronjene u Abrahamovsku tradiciju, uz višestoljetno iskustvo zajedničkog življenja, mogu konkretnim programima, koje obavezno prate i evaluacije njihove realizacije, doprinijeti afirmaciji dijaloga među religijama, ali i uključivanja u dijaloški prostor drugih svjetonazora;
  2. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, uz respekt njegovog upornog nastojanja na promociji dijaloga, u narednom periodu bi moglo ostvarivati jaču saradnju, posebno sa visokoškolskim institucijama vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, u smislu zajedničkih, metodološki standardiziranih projekata i konkretnih programa. Na taj način bi se iskustvo zajedničkog življena u Bosni i Hercegovini, nebrojeni primjeri dobre prakse, afirmirali i posvijestiji. Također, pozitivna iskustva Odbora međureligijskog vijeća Zenica mogla bi biti afirmirana kao lokalni model primjenjiv na globalnoj ravni.
  3. Visokoškolske institucije vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini su privilegovan resurs kako za zajedničke znanstvenoistraživačke projekte, tako i za konstrukcije kurikuluma na pojedinim institucijama u kojima bi učestvovali fakulteti različitih konfesija, a u svrhu autentične i izuzetno potrebne razmjene znanja i praksi između različitih vjerskih zajednica.
  4. Obrazovna politika, i centralizirani i decentralizirani model, bi neupitno trebali osuditi prakse poput ‘dvije škole pod jednim korovom’ i sistemski graditi prostor zbližavanja, upoznavanja, življenja u duhu univerzalnih vrijednosti.

 

Voditelji projekta Konferencije:

Prof. dr sc. Edina Vejo
Prof. dr sc. Halil Mehtić
Prof. dr sc. Izet Pehlić