Održana promocija doktora nauka Univerziteta u Zenici

Održana promocija doktora nauka Univerziteta u Zenici

U srijedu, 21. marta 2018. godine u prostorijama Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici održana je četrnaesta svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Zenici na kojoj je promovisano devet doktora nauka.

Na čast doktora tehničkih nauka promovirani su Derviš Mujagić, Adnan Mustafić i Alan Lisica,  na čast doktora humanističkih nauka Alica Arnaut i Naida Osmanbegović, na čast doktora pravnih nauka Enis Omerović i Davor Martinović, te  na čast doktora medicinskih nauka Aida Šaban i Berina Hasanefendić.

Ovom prilikom prisutnima se obratio prof.dr.sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici koji je izrazio svoje  zadovoljstvo da ima čast promovirati devet doktora nauka, te istakao da ova promocija predstavlja jedan od najsvečanijih trenutaka akademske zajednice, a novi doktori nauka predstavljaju potencijal za svako društvo.

U ime promoviranih doktora nauka prisutnima na svečanosti se obratio doc.dr.sc. Enis Omerović, istakavši da je ovo za svakoga od njih posebno svečani čin, jer se radi o završenom ciklusu napredovanja, te da je ovo velika odgovornost i obaveza.