Poništenje dijela Konkursa na Politehničkom fakultetu objavljenog 14.3.2017. godine i Mašinskom fakultetu objavljenog 4.11.2016. godine

Poništenje dijela Konkursa na Politehničkom fakultetu objavljenog 14.3.2017. godine i Mašinskom fakultetu objavljenog 4.11.2016. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1483/17 od 26.04.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

Poništenje dijela Konkursa za za izbor saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 14.03.2017.godine, u dijelu kako slijedi:

POLITEHNIČKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
    za predmet „Inženjerska geologija“                                                   1 izvršilac

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1475/17 od 26.04.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

Poništenje dijela Konkursa za popunu upražnjenog radnog mjeta na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 04.11.2016.godine u dijelu kako slijedi:

A) Organizaciona jedinica Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

  • Nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docent iz područja Tehničkih nauka,
    naučna oblast Upravljanje otpadom (na 50% radnog vremena) ……………………………….1 izvršilac

Poništenje Konkursa objavljeno u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.05.2017.godine