Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 05.01.2018. godine

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 05.01.2018. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2882/18 od 13.07.2018.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 05.01.2018.godine, u dijelu kako slijedi:

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za predmete: Muzička radionica, Metodika nastave muzičke kulture I i
    Metodika nastave muzičke kulture II                                                                        1 izvršilac

 

Obvijest o poništenju objavljena u dnevnom listu „DNEVNI AVAZ“ dana 27.08.2018.godine