POSJETA AMBASADORA BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINI NORVEŠKOJ UNIVERZITETU U ZENICI

POSJETA AMBASADORA BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINI NORVEŠKOJ UNIVERZITETU U ZENICI

Rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr.sc. Damir Kukić ugostio je u utorak, 14.12.2019. godine u svom kabinetu Njegovu ekselenciju Nedima Makarevića, ambasadora Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima saradnje sa univerzitetima u Kreljevini Norveškoj, kao i mogućnostima stipendiranja studenata Univerziteta u Zenici, te o uspotavljanju saradnje na različitim projektima.