Posjeta delegacije Univerziteta u Zenici Sveučilištu u Dubrovniku

Posjeta delegacije Univerziteta u Zenici Sveučilištu u Dubrovniku

Delegacija Univerziteta u Zenici na čelu sa rektorom prof. dr. sc. Dževadom Zečićem, boravila je od 15. do 18.12.2016. godine u naučno-stručnoj posjeti Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, te Pomorskom fakultetu. Delegaciju Univerziteta u Zenici su u ime Sveučilišta u Dubrovniku ugostili izv.prof.dr.sc. Martin Lazar, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost, te doc.dr.sc. Nebojša Stojčić, pročelnik Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Nakon uvodnih riječi zadovoljstva predstavnika oba Univerziteta za ovaj susret i priliku za razvijanje dalje saradnje Rektor Univerziteta u Zenici je ukratko predstavio Univerzitet u Zenici, a uvaženi domaćini Sveučilište u Dubrovniku. Također, iskazan je niz prijedloga na koji način bi se mogla ostvariti saradnja sa dubrovačkim sveučilištem, odnosno njegovim fakultetima kao članicama. Posebno su naglašene mogućnosti prijave zajedničkih djelovanja putem mreže ERASMUS+, CEEPUS, itd.

Nakon sastanka u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku izvršena je posjeta Pomorskom fakultetu gdje je  doc.dr.sc. Matko Bupić, pročelnik Pomorskog odjela, sa svojim saradnicima zeničkoj delegaciji pokazao prostore Pomorskog fakulteta, te sofisticiranu opremu kojom se koriste u obuci studenata i kapetana brodova, a posebno pomorski i brodostrojarski simulator. Također, iskazani su mogući pravci zajedničke saradnje u domenu djelovanja određenih fakulteta tehničke prirode.

Studenti Univerziteta u Zenici su učestvovali na 20. Međunarodnom studentskom košarkaškom i odbojkaškom turniru – Dubrovnik 2016 „Memorijal Vedrana Jelavića“, i to u takmičenjima ekipa odbojke, košarke i revijalnog fudbala. Momci i djevojke su pokazali značajan nivo zalaganja i sportskog fer-pleja, koji su rezultirali osvojenim 1. mjestom u fudbalu, 3. mjestom u odbojci i 6. mjestom u košarci. Nagradu Fair play dobila je košarkaška momčad Univerziteta u Zenici.

Pored naših momaka i djevojaka učešće u turniru su uzeli Univerziteti/Sveučilišta iz: Zagreba, Maribora, Dubrovnika, Rijeke, Prištine, Osijeka, Pečuha.

U okviru četvorodnevne posjete izvršen je obilazak značajnih arhitektonskih i kulturnih znamenitosti grada Dubrovnika.

Delegacija Univerziteta u Zenici, na čelu sa rektorom prof. dr. sc. Dževadom Zečićem, kao i studenti Univerziteta u Zenici se zahvaljuju uvaženim domaćinima na izuzetno ugodnom prijemu u institucijama Sveučilišta u Dubrovniku i iznesenim konstruktivnim idejama i planovima za dalju zajedničku saradnju u naučno-stručnom domenu, kao i Sveučilišnom sportskom savezu – Dubrovnik, na prilici za učešće u sportskim takmičenjima i druženjima omladine, sa posebnom zahvalom Predsjedniku organizacionog odbora prof.dr. Saši Selmanoviću i njegovim saradnicima.