skip to Main Content

Posjeta studijskom programu Zdravstvena njega Medicinskog fakulteta UNZE

Dana 08.04.2017. godine studenti I godine studijskog programa Zdravstvena njega Univerziteta ¨Džemal Bijedić¨ iz Mostara posjetili su Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici – Studijski program Zdravstvena njega. Tokom ove radne posjete studenti i rukovodstvo studijskog programa ZNJ iz Mostara imali su priliku vidjeti kapacitete  u kojima rade studenti na Univerzitetu u Zenici ali i razvijati dogovore o budućoj suradnji. Delegacija Univerziteta ¨Džemal Bijedić¨ predvođena prof. dr sc. Samrom Međedović, doc. dr sc. Safet Omerović i doc. dr sc. Ćamil Habul dočekana je od strane Dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici doc. dr sc. Harun Hodžić i v. asist. Mirza Oruč, MA te predstavnika studenata studijskog programa ZNJ MedF UNZE. Tokom ove posjete studenti iz Mostara imali su priliku raditi u Trening centru Medicinskog fakulteta UNZE kao i razgovarati sa studentima te upoznati grad Zenicu. Ovo je samo jedna u nizu posjeta koja je planirana ove godine Medicinskom fakultetu UNZE, a koja ujedno predstavlja i priliku za buduću saradnju dva studijska programa sa ciljem unapređenja nastavno-naučnog procesa u oblasti zdravstvenih nauka i naročito zdravstvene njege.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN