Potpisan Protokol o saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani

Potpisan Protokol o saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani

Prof.dr sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici i prof.dr sc. Enes Hašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici boravili su 3. i 4. decembra 2018. godine u Ljubljani. Tom prilikom rektor i prorektor su prisustvovali Svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 99. godišnjice Univerziteta u Ljubljani. Također, organiziran je i sastanak u Kabinetu Rektora Univerziteta u Ljubljani na kojem su prof.dr sc. Igor Papič, rektor Univerziteta u Ljubljani i prof.dr sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici potpisali Protokol o saradnji ove dvije institucije.

Prof.dr sc. Damir Kukić i prof.dr sc. Enes Hašić su posjetili i Ured predsjednika Republike Slovenije, gosp. Boruta Pahora, gdje su se sastali sa gosp. Ernstom Petričem, visokim savjetnikom predsjednika Republike Slovenije, gosp. Janezom Podobnikom, direktorom ECPD instituta i gosp. Milanom Kučanom, prvim predsjednikom Republike Slovenije. Na ovom sastanku se razgovaralo o mogućnostima proširenja saradnje Univerziteta u Zenici sa visokoškolskim institucijama u Sloveniji, te o mogućnostima apliciranja na zajedničke projekte, kao i organiziranju javnih predavanja koja bi na Univerzitetu u Zenici održali gosp. Janez Podobnik i gosp. Ernst Petrič.