Održano predavanje na temu “ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U BIH S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAŠTITU SOFTVERSKIH PRONALAZAKA”

Održano predavanje na temu “ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U BIH S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAŠTITU SOFTVERSKIH PRONALAZAKA”

U ponedjeljak,  03.12.2018. godine na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici održano je predavanje na temu “ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U BIH S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAŠTITU SOFTVERSKIH PRONALAZAKA” koje su zajednički organizovali Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici i Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), u sklopu projekta „Dijaspora za razvoj – D4D“. D4D je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Predavanje su održali gđa Dragana Marić Mešić, viši stručni saradnik za patente Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i gdin Tarik Kapić iz Bovard LTD, Patent and Trademark Attorneys, Switzerland.

Gđa Dragana Marić Mešić je prezentirala pravni okvir kojim se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, odnosno zaštita patenta i žiga u Bosni i Hercegovini, ali i inostranstvu, te pojasnila način apliciranja i put zaštite kroz nacionalne, regionalne i međunarodne rute, uz prezentaciju konkretnih slučajeva.

Gdin Tarik Kapić, održao je predavanje na temu “Zaštita izuma implementiranih pomoću računara” koje je posebno korisno za studente odsjeka softverski inženjering.