fbpx
skip to Main Content

Potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između ArcelorMittala Zenica, d.o.o. i Univerziteta u Zenici

Potpisan Sporazum O  Naučno-tehničkoj Saradnji Između ArcelorMittala Zenica, D.o.o. I Univerziteta U Zenici

U ponedjeljak, 05.06.2017. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Zenici potpisan je Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između ArcelorMittal Zenica, d.o.o. i Univerziteta u Zenici. Sporazum su potpisali, prof.dr.sc. Dževad Zečić, rektor,  u ime Univerziteta u Zenici i gosp. Palavathu Kirshnan Nair Biju, generalni direktor, u ime ArcelorMittal Zenica, d.o.o.

Ovim Sporazumom definirani su interesi obje strane potpisinice i to:

Interes ArcelorMittal Zenica ogleda se u pogledu mogućnosti efikasnijeg korištenja (po poojednostavljenoj proceduri) potencijala Univerziteta u Zenici na polju obrazovanja kadrova, stručnog informisanja, rješavanja tekuće i razvojne problematike putem stručnih konsulatacija, izrade ekspertiza, studija i drugih vrsta tehničkih dokumenata.

Interes Univerziteta u Zenici ogleda se u pogledu mogućnosti efikasnijem pristupu (po pojednostavljenoj proceduri) pogonima i laboratorijama ArcelorMittal Zenica, radi upoznavanja sa najnovijim dostignućima na područku razvoja opreme i tehnologije, te realizacije nastavnog progarama.

Zajednički interesi i ciljevi navedeni obuhvataju slijedeća područja:

prilagođavanje programa studija potrebama ArcelorMittal Zenica, učešće u inoviranju tehnoloških znanja radnika ArcelorMittal Zenica, stručne konsultacije po tehnološkoj problematici, rješavanje tehnoloških poremećaja u tekućoj proizvodnji, razvoj i unapređenje proizvodnje s ciljem optimizacije korištenja sirovina i energije, poboljšanja asortimana i kvaliteta proizvoda i postizanja konkurentnosti proizvoda na tržištu, unapređenje kontrole kvaliteta proizvoda i vođenja tehnoloških procesa, laboratorijske usluge, izrada diplomskih, magistarskih i doktorskih radova, ferijalna i stručna praksa, pogonski praktikum i vježbe studenata, stručno osposobljavanje na zahtjev i po potrebi ArcelorMittal Zenica i drugi vidovi saradnje u obostranom interesu potpisnica Sporazuma.

ZENICA BLOG

ZENIT

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top