Potpisan Sporazum o saradnji Institucije ombudsmena za ljudska prava i univerziteta u BiH

Potpisan Sporazum o saradnji Institucije ombudsmena za ljudska prava i univerziteta u BiH

Svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji između Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i javnih i privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, koji u svom sastavu imaju Pravni fakultet, biće održano u ponedjeljak, 7.11.2016. godine u „Ovalnoj“ sali hotela Bosna u Banjaluci.
Ciljevi potpisivanja Sporazuma su uspostavljanje i razvijanje međusobne saradnje kroz promociju razvoja najvišeg nivoa kvaliteta nastave i prakse u visokom obrazovanju, uz razvijanje zajedničkih okvira saradnje u svim oblastima obrazovne i istraživačke djelatnosti.

Sporazum ujedno predstavlja platformu za jačanje intenziteta i kvaliteta saradnje između Ombudsmena za ljudska prava i pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini u cilju povećanja stepena informisanosti i edukacije studenata u oblasti ostvarivanja, zaštite i promocije ljudskih prava.

Sporazumom se uspostavlja okvir za razvoj partnerske saradnje strana potpisnica kroz razne vidove aktivnosti i pomoći, kao i razmjenu informacija i međusobne konsultacije u realizaciji projekata i aktivnosti. Sporazumom se, između ostalog, omogućava svim zainteresovanim studentima završne godine studija da pored teorijskog znanja stečenog tokom dosadašnjeg školovanja, praktično znanje stiču u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

( Tekst preuzet sa www.ombudsmen.gov.ba )

Sporazum koji su potpisali Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Univerzitet u Zenici slijedi: