Potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta univerziteta u Zenici, Kantonalnog tužilaštva Zeničko–dobojskog kantona i ELSA Zenica

Potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta univerziteta u Zenici, Kantonalnog tužilaštva Zeničko–dobojskog kantona i ELSA Zenica

Danas, 15.11.2018. godine u zgradi Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona upriličeno je potpisivanje sporazuma o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona i ELSA Zenica. Sporazum su potpisali prof.dr sc. Enes Bikić, dekan Pravnog fakulteta, gđa Vesna Kaknjo, glavni tužitelj Zeničko-dobojskog kantona i Semir Mujezinović, predsjednik udruženja studenata ELSA Zenica.

Pomenuti Sporazum je potpisan s ciljem stručnog i praktičnog usavršavanja studenata treće i četvrte godine studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, a također se predviđa mogućnost učešća tužilaca Kantonalnog tužilaštva u realizaciji nastavnog procesa u okviru izbornih predmeta na Pravnom fakultetu.

Praktično usavršavanje studenata će se obavljati u pravilu u trajanju od dvije sedmice, četiri dana u sedmici po četiri sata. Studenti će ovom prilikom imati mogućnost upoznati se sa radom i izvršenjem svih poslova iz nadležnosti Kantonalnog tužilaštva, kao što su poslovi pisarnice (prijem krivičnih prijava, zavođenje predmeta po službenim oznakama), razmatranje krivičnih prijava, vođenje istrage, prisustvovanje obavljanju uviđaja iz pojedinih oblasti, sačinjavanje optužnica, podnošenje žalbi, prisustvo glavnom pretresu i sl.

Sporazum je potpisan na period od godinu dana, s tim da je planirano produženje ove saradnje potpisivanjem novih sporazuma.