13.11.2018.  CIP UNZE: PROMOCIJA POZIVA ZA APLIKACIJE  NA WESTERN BALKANS FUND

13.11.2018. CIP UNZE: PROMOCIJA POZIVA ZA APLIKACIJE NA WESTERN BALKANS FUND

Ministarstvo inostranih poslova BiH bilo je domaćin predstavljanja drugog poziva za projekte na Western Balkans Fund (www.westernbalkansfund.org ) koji je otvoren za aplikacije u periodu od 7. novembra do 13. decembra 2018. godine. Pred oko 40 predstavnika akademskih institucija, komora, udruženja i NGO, ambasadora Višegradske grupe kao i zemalja Balkana rad WBF je predstavio nacionalni koordinator fonda u BIH gosp. Almir Šahović kao i izvršni direktor fonda gosp. Gjergj Murra. O drugom pozivu govorili su službenici WBF-a gosp. Aleksandar Vesić, Dafna Beqiri i Antoaneta Ivanova. Bitno je naglasiti u najkraćem da je ovo fond za projekte regionalnog povezivanja u raznim oblastima sa max. projektnom aplikacijom od 12 000 euro za cca 20 projekata iz regiona zemalja Balkana. Aplikacija je elektronska i svi podaci su dostupni na web stranici organizacije WBF koja je smještena u Tirani. Ispred UNZE na ovom predstavljanju bio je direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković.